نعره

2 آذر 1390 ساعت 12:00 ب.ظ


اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َ ا‍َاَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَاَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَاَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَاَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَاَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ      


اَ......پ.نون: 

نعره نزده داشتم زدم! مگه چیه؟ از زرزر کردن که برا من بهتره.del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo